Όροι Χρήσης

Εισερχόμενοι σε αυτό το site, συμφωνείτε στους παρακάτω όρους χρήσης. Αν διαφωνείτε, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε το site.


Χρήση των περιεχομένων
Το παρόν site ανήκει στην G&G η οποία το διαχειρίζεται. Καμιά μορφή περιεχομένου από αυτό το site δεν πρέπει να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, επανατυπωθεί, μεταφορτωθεί, μεταφερθεί ή διανεμηθεί σε καμία μορφή, εκτός του ότι μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο από τα περιεχόμενα σε έναν υπολογιστή για μη εμπορική χρήση μόνο, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν στις θέσεις τους όλα τα copyright και άλλες σημειώσεις ιδιοκτησίας.
Τροποποίηση των περιεχομένων ή χρήση τους για οποιοδήποτε άλλο σκοπό είναι παραβίαση των δικαιομάτων ιδιοκτησίας (copyright) της G&G. Η χρήση αυτών των περιεχομένων σε άλλο web site ή περιβάλλον δικτύου υπολογιστών απαγορεύεται. Εκτος αν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτό το site και εκτός των σημάτων εμπορίου άλλων εταιριών, όλα τα εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα και σήματα ανήκουν στην ιδιοκτησία της G&G. 

Στην περίπτωση που μεταφορτώσετε οποιοδήποτε λογισμικό από αυτό το site, το λογισμικό συμπεριλαμβανομένων τυχών αρχείων, εικόνων ενσωματωμένων ή παραγόμενων από το λογισμικό και τα δεδομένα που συμπεριλαμβάνει το λογισμικό (όλα μαζί, το “Λογισμικό”) σας δίνονται με μία μη-αποκλειστική άδεια από τη G&G. Η G&G δεν μεταφέρει την ιδιοκτησία του Λογισμικού σε εσάς. Η G&G διατηρεί πλήρη και ολοκληρωμένη ιδιοκτησία του Λογισμική μαζί με όλα τα πνευματικά δικαιώματα. Δεν πρέπει να διανείμετε, πουλήσετε, αποκωδικοποιήσετε, αποσυνθέσετε ή με άλλο τρόπο να μετατρέψετε το Λογισμικό σε μορφή κατανοητή από τον άνθρωπο.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης
Η G&G ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣΗ 'Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE Ή ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ SITE. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ SITE Σας ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ” ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ. Η G&G ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ SITE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ, ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο SERVER ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ SITE ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. H G&G ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ SITE ΣΑΝ ΑΛΑΘΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ Ή ΑΛΛΩΣ. ΕΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ Η G&G) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΥΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. 

Υπαιτιότητα
Κάτω από καμίας μορφής συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας χωρίς περιορισμό μόνο σε αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί η G&G υπεύθυνη για οποιασδήποτε μορφής ειδικές ή συνεχόμενες ζημιές που προέρχονται από τη χρήση ή την αδυναμία της χρήσης των περιεχομένων του παρόντος site. Σε καμία περίπτωση η G&G δεν έχει υπαιτιότητα για τις ζημιές, απώλειες και ενέργειες που γίνονται από την πρόσβαση σας στο παρόν site.

Αλλα
Για όλες τις απαιτήσεις ή διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν από την ερμηνεία, χρήση ή οποιαδήποτε ενέργεια σχετική με αυτό το site καθώς και οποιοδήποτε και όλα τα site της G&G, υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
Η G&G επίσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές από ιούς που μπορεί να προσβάλουν τον υπολογιστή σας από τη χρήση του site και τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο ή ήχου από το site.
Η G&G μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε υλικό μεταφέρετε ή στέλνετε για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένου και μη περιοριζόμενου σε αναπαραγωγή, αποκάλυψη, μεταφορά, δημοσίευση, αναμετάδοση και αποστολή.